SK Běžci Běchovice jsou členem Českého hnutí speciálních olympiád

SK Běžci Běchovice jsou členem Českého hnutí speciálních olympiád

Kdo jsme

České hnutí speciálních olympiád (ČHSO) je oficiálním akreditovaným národním programem Special Olympics Inc. ČHSO v souladu s cíli a pravidly SO organizuje akce speciálních olympiád v České republice a zajišťuje zapojení ČR do mezinárodních programů SO. ČHSO sdružuje 130 sportovních klubů SO v celé ČR a do jeho programu pravidelného sportování je v těchto klubech zapojeno přes 2500 sportovců s mentálním postižením.

Posláním ČHSO je v souladu s mezinárodním programem Speciálních olympiád zejména poskytovat příležitost celoročního sportovního tréninku a sportovních soutěží v různých sportech olympijského typu pro lidi s mentálním postižením ve věku osmi let a výše, dávat jim soustavnou příležitost rozvíjet tělesnou zdatnost, osvědčovat odvahu a odhodlání, prožívat radost, sdílet a rozvíjet dovednosti a přátelství se svými rodinami, ostatními sportovci Speciálních olympiád a celým společenstvím.

 

Program

ČHSO (České hnutí speciálních olympiád) je dobrovolná, nezávislá a nevýdělečná organizace, registrovaná jako občanské sdružení. Sdružuje jednotlivce a skupiny zapojené do programu speciálních olympiád a další osoby, které se rozhodly podporovat tento program. Posláním Hnutí je rozšiřovat základnu pro pravidelné a odborně vedené cvičení a sportování mentálně postižených a jejich zapojení do programu speciálních olympiád. Toto úsilí je zaměřeno na všechny osoby s mentálním postižením nad 8 let věku bez ohledu na to, kde žijí a jaký je stupeň jejich postižení.

ČHSO vychází z humanitárních ideálů sportování a integrace osob s mentálním postižením v návaznosti na ideje a činnost světového a evropského hnutí speciálních olympiád (Special Olympics International – SOI). Jeho hlavním účelem je rozvíjet a uplatňovat tyto myšlenky v ČR v koordinaci s mezinárodními orgány speciálních olympiád, ve prospěch rozvoje osobnosti lidí s mentálním postižením, jejich integrace do společenského života, a usilovat o důstojné zapojení ČR do mezinárodního programu speciálních olympiád. Hnutí iniciuje podporu státních orgánů, hospodářských, společenských a jiných organizací pro tyto cíle, propaguje a rozšiřuje sportovní aktivity a integraci mentálně postižených v duchu programu speciálních olympiád a zajišťuje metodickou, organizační a finanční podporu pro tyto aktivity.

Je toho mnoho, co by mohlo být ještě řečeno o programu speciálních olympiád a jeho rozvoji v České republice, o sportovcích, atmosféře olympiád atp. Ale i krátká návštěva na některých hrách speciální olympiády řekne víc než seberozsáhlejší text. Umožní poznat čistou a upřímnou radost sportovců, doprovázející jejich úsilí a do vednost, sdílet ji s nimi a vstoupit s nimi do světa vítězů.

Lubomír Kurz

SK Běžci Běchovice
se pravidelně již několik let zúčastňují letních i zimních olympiád ČHSO, regionálních her, místích závodů a soutěží. Pravidelně trénujeme a díky tomu máme na závodech a soutěžích úspěch. Na Zimních hrách ČHSO v roce 2016 v Horní Malé Úpě jsme získali na 9 sportovců celkem 22 medailí. Tyto hry byly nominační na Zimní olympiádu v Rakousku v roce 2017. SK Běžci Běchovice získali tři nominace!!! Všem sportovcům gratuluji a děkuji za podané výkony:
trenér a zástupce klubu
Hana Kratochvílová